ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 3-5, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλ: 210 9951224
Email: info@zellits.gr